ברוכים הבאים, אורח

מנסה להתחיל
(0 צופה) 

נושא: מנסה להתחיל 85196 צפיות

תגובה: מנסה להתחיל לפני 3 חודשים, 4 שבועות #150169

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שתעזור לי להאמין בך

להתחזק ולהתקשר באמונה תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה

ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 3 חודשים, 3 שבועות #150207

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שתעזור לנו להאמין בך

להתקשר באמונתך תמיד

אנא חזקנו והאר
ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 3 חודשים, 1 שבוע #150263

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך

שתעזור לנו להתפלל אליך ולהתקשר באורך תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה תמיד

ונזכה להאמין בך

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 3 חודשים, 1 שבוע #150268

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

אין לי בלתך 

כי אתה לבדך פודה 

הנה צדקת באמונתך 

פדני באור ישועתך 

האר בימינך וניוושע 

זכרנו ופקדנו תמיד 

שלח לנו אור ואמונה 

ונזכה להתחדש בהתקשרותנו אליך 

אנא חזקנו תמיד 

ונזכה להתפלל אליך

להתחזק ולהתקשר בך תמיד

אמן כן יהי רצון

אמן ואמן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 2 חודשים, 3 שבועות #150343

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

אנא חזק והאר

ונזכה להאמין בך תמיד

תגובה: מנסה להתחיל לפני 2 חודשים, 2 שבועות #150424

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שתעזור לי להאמין בך

להתקשר ולהתפלל אליך תמיד

אנא חזקנו והאר
ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 2 חודשים, 1 שבוע #150451

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שתעזור לנו להאמין בך

ונזכה להתקשר בך תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה

ונזכה להאמין תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 2 חודשים, 1 שבוע #150479

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

אנא חזקנו והאר לנו באמונה תמיד

ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 2 חודשים, 1 שבוע #150483

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

זכור נא לי את הימים

אנא חזק והאר

ונזכה להאמין

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש, 2 שבועות #150618

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

זכרנו ופקדנו בישועתך

נחזיק את עצמנו ביחד 

ובזה נזכה להיסתר באור פניך תמיד

אמן כן יהי רצון

אמן ואמן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש, 1 שבוע #150705

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266
ויבואו אלימה ובאלים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמריםהנה יש המבארים כי אלימה היא סג'למסה שבמרוקו היא תאפיללת דשם יש תמרים גם כןוהנה לכאורה יש להתבונן בדבר שהרי מתוך סיפור התורה הרי אלימה היא במסע בני ישראל מים סוף דרך סיני לארץ ישראלוהנה אפשר כי כל מסעות בני ישראל בדרכם לארץ ישראל בכל הדורות הנה הרי הרי הם כלולים במסעותם מארץ מצרים לארץכי הנה מצרים כלל כל הגלויות כמובא שהיא ראש ושורש לארבעת המלכויותנמצא כל מסעות בני ישראל ממצרים העוברים בסיני הרי הם כוללים מסעות רבים שעברו בני ישראל בכל דרכיהם לארץ ישראלוהנה אפשר אולי כי הנה אם יאיר ה' ויזכנו להאיר דרכינו בהארת מסעות ההם הרי הנה בהאירםנזכה לבוא לארץ ישראלוהנה בפרט אם נזכה כי תשוב סיני ותתאחד בארץ כמו בשנים הקדמוניותהנה אין ספק כלל כי בכח הארה זויאירו כל מסעות בני ישראל בכל מקומותיהםויזכו למצוא מסילותיהם ודרכיהם המגיעות לארץ ישראליהי רצון שנזכה לכך אמן כן יהי רצון אמן ואמן

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש, 1 שבוע #150706

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שנזכה להתקשר אליך אמונה 

להתחזק ולהתפלל אליך תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה

ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש, 1 שבוע #150737

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

יהי רצון מלפניך שנזכה להתקשר באמונתך להתחזק ולהתפלל אליך תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה
ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש #150788

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

אנא עזור לנו להאמין

ונזכה להתחזק ולהתקשר בך תמיד

אנא חזקנו והאר לנו באמונה תמיד

ונזכה להאמין בך

אמן כן יהי רצון 

תגובה: מנסה להתחיל לפני 1 חודש #150790

 • tc
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 1266

זכרנו לטובה כמו שנים קדמוניות 

אנא חזקנו והאר
ונזכה להאמין בך תמיד

א מ ן 

זמן ליצירת דף: 0.55 שניות

Are you sure?

כן