חיזוק

חברי שמור עיניך לצד אנשי מקצוע, רבנים ואנשי חינוך, כותבים ומשתפים על הדרך הנכונה להתמודד עם האתגר הגדול ביותר של הדור שלנו: הקושי מול פיתויי האינטרנט.